เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

รายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

ปี :

ข้อมูลเพิ่มเติม : การเพิ่มผู้ชดเชยรายได้ค่าเช่าในสัญญาตกลงกระทำการ

PDF 256 Kb.

Additional Information : Addition of Person Undertaking to Compensate Rental in Undertaking Agreements

PDF 193 Kb.

รายงานประจำปี 2566

PDF 14.32 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2566

PDF 4.04 Mb.

รายงานประจำปี 2565

PDF 20.51 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2565

PDF 2.92 Mb.

รายงานประจำปี 2564

PDF 21.48 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2564

PDF 3.08 Mb.

รายงานประจำปี 2563

PDF 6.42 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2563

PDF 3.53 Mb.

รายงานประจำปี 2562

PDF 11.09 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562

PDF 3.15 Mb.

รายงานประจำปี 2561

PDF 16.98 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561

PDF 3.12 Mb.

รายงานประจำปี 2560

PDF 31.06 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560

PDF 2.66 Mb.

รายงานประจำปี 2559

PDF 8.33 Mb.

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

PDF 10.98 Mb.