กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

ปฏิทินกิจกรรม

ปี :

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2567

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:15 - 16:00 น.

โดยสามารถรับชมได้จาก https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday

งานประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ครั้งที่ 1/2567

20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2566

7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16:15 - 17:00 น.

โดยสามารถรับชมได้จาก https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2566

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:15 - 17:00 น.

โดยสามารถรับชมได้จาก https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:15 - 17:00 น.

โดยสามารถรับชมได้จาก www.set.or.th/oppday

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565

19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:15 - 17:00 น.

โดยสามารถรับชมได้จาก www.set.or.th/oppday

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565

28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:15 - 17:00 น.

โดยสามารถรับชมได้จาก www.set.or.th/oppday

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563

23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 8 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562

13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

ณ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ