ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

ปี :

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567

ขนาดไฟล์ 312 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2566

ขนาดไฟล์ 554 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2566

ขนาดไฟล์ 325 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2566

ขนาดไฟล์ 352 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2566

ขนาดไฟล์ 330 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2565

ขนาดไฟล์ 497 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2565

ขนาดไฟล์ 304 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2565

ขนาดไฟล์ 275 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2565

ขนาดไฟล์ 270 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ 548 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2564

ขนาดไฟล์ 343 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2564

ขนาดไฟล์ 304 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2564

ขนาดไฟล์ 309 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ 638 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2563

ขนาดไฟล์ 328 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์ 680 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ 295 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ 563 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์ 375 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์ 376 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์ 369 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 641 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ 484 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์ 442 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ 245 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 663 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์ 227 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์ 229 Kb.

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์ 393 Kb.

งบการเงิน
ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 331 Kb.